Algemeen

Waarvoor kunt u bij Zenmo terecht?

U kunt bij ons terecht voor zowel behandelingen binnen de BGGZ als de SGGZ. De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen, de zorg is hiervoor vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ (SGGZ) behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Hieronder enkele klachten waarvoor u bij Zenmo in behandeling kunt:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Psychologisch onderzoek waaronder dementie screening
  • Seksuologie

Exclusie criteria:

  • Suïcidaliteit/crisis gevoeligheid
  • LVB
  • Verslaving
  • Psychotische stoornissen
  • 65+

nl Nederlands
X