Depressie, angst en trauma’s

Depressie

Angst
Fobie
Trauma
Gegeneraliseerde angststoornis
Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)
Depressie wordt vastgesteld als gedurende een periode van minstens twee weken
tenminste vijf van de volgende symptomen aanwezig zijn:
Neerslachtigheid
Verlies van interesse en plezier activiteiten die voorheen als prettig werden ervaren\
Veranderingen in eetlust (toename of afname) Slaapproblemen, zoals moeite hebben
om in slaap te vallen of juist te veel slapen
Gevoelens van rusteloosheid (geprikkeld, nerveus, opgewonden) of juist extreme lusteloosheid
Vermoeidheid en verlies van energie Gevoelens van schuld en minderwaardigheid
Problemen met concentratie en besluitvorming (Terugkerende) gedachten aan zelfmoord.
Een winterdepressie verwijst naar het terugkerende optreden van depressieve symptomen,
vaak in de maanden november en december.
Lichttherapie, waarbij men dagelijks wordt blootgesteld aan fel kunstlicht, 
kan de hersenen beïnvloeden en de depressie bestrijden door het lichaam te
laten denken dat het zomer is. Depressie kan over het algemeen effectief worden behandeld
met gesprekstherapie, medicatie of een combinatie van beide. Het is echter belangrijk op
te merken dat niet iedereen baat heeft bij antidepressiva en dat er ongewenste
bijwerkingen kunnen optreden.
Angst is een onaangenaam gevoel van onbehagen en een gevoel van mogelijk dreigend gevaar.
Wanneer angst optreedt zonder een aanwijsbare oorzaak, kan er sprake zijn van een angststoornis.
De term angststoornis is een verzamelnaam. Hieronder volgt een beschrijving van de meest
voorkomende soorten angsten. Een paniekstoornis wordt gekenmerkt door onverwachte en
terugkerende aanvallen van intense angst. Tijdens deze paniekaanvallen kunnen fysieke
symptomen optreden, zoals ademnood, hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid,
duizeligheid en hevige transpiratie. Het is belangrijk om te weten dat deze symptomen ongevaarlijk zijn
en vaak veroorzaakt worden door een verkeerde ademhaling. Veel mensen met een paniekstoornis
vermijden bepaalde situaties uit angst voor een volgende aanval, wat bekend staat als anticipatieangst.
Sommigen ontwikkelen ook agorafobie, wat zich uit in straatvrees. Hoewel de exacte oorzaak van
een paniekstoornis niet volledig duidelijk is, lijken erfelijke factoren een rol te spelen.
Een fobie is een angst voor een specifiek object of een specifieke situatie. Mensen met een specifieke
fobie ervaren intense angst en fysieke symptomen, zoals overmatig transpireren, hartkloppingen,
druk op de borst en paniekgevoelens. Er zijn verschillende twee soorten fobieën. Bij een enkelvoudige
specifieke fobie ervaart iemand angst voor een bepaald dier of situatie, zoals angst voor spinnen,
de tandarts of hoogtevrees. Bij een sociale fobie, oftewel sociale angststoornis, is iemand heel bang om
activiteiten te ondernemen in aanwezigheid van anderen.
Trauma wordt ervaren wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis vast blijft zitten in
gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is zo ongewoon, pijnlijk,
schokkend of extreem dat het moeilijk is om ermee om te gaan.Bij de meeste mensen
nemen de symptomen als gevolg van een traumatische gebeurtenis binnen enkele weken af.
Het wordt als een trauma beschouwd wanneer de symptomen na vier weken aanhouden
of verergeren. De symptomen of problemen die mensen met een trauma ervaren, zijn divers
van aard, maar hebben vaak betrekking op somberheid, angsten en wantrouwen. Bij bepaalde
stoornissen, zoals depressie of bipolaire stoornis, kan er een voorgeschiedenis van trauma zijn.
Trauma kan vaak effectief worden behandeld met therapievormen gebaseerd op cognitieve
gedragstherapie (CGT). Een voorbeeld hiervan is EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing). EMDR is een kortdurende, gestructureerde therapievorm waarbij stapsgewijs de
traumatische herinnering wordt opgeroepen onder begeleiding van een psycholoog.
Tegelijkertijd zorgt de psycholoog voor afleiding, zoals het volgen van handbewegingen met de
ogen. Door de combinatie van het oproepen van de herinnering en de afleidende oogbewegingen
wordt de emotionele impact van de herinnering verminderd en wordt deze op een minder beladen
manier in het geheugen opgeslagen.
Bij een gegeneraliseerde angststoornis is sprake van een aanhoudende angst die het dagelijks
leven beïnvloedt. Mensen met gegeneraliseerde angststoornis ervaren constante spanning en
piekeren voortdurend. Deze angst kan zich ook lichamelijk uiten
Mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) ervaren dwangmatige gedachten
en/of handelingen. Dwanggedachten, ook wel obsessies genoemd, zijn terugkerende ideeën
of beelden die zich aan een persoon opdringen en moeilijk los te laten zijn. Zulke gedachten
zijn ongewenst en veroorzaken vaak onplezierige gevoelens. Dwanghandelingen, ook wel
compulsies genoemd, zijn handelingen die op een specifieke manier uitgevoerd moeten
worden. Als deze handelingen niet op de vastgestelde manier worden uitgevoerd, veroorzaakt
dit veel spanning en angst.
nl Nederlands
X