GGZ

Welkom bij Zenmo GGZ,

Zenmo GGZ is een GGZ afdeling die gespecialiseerd is in interculturele psychiatrie en het bieden van cultuur sensitieve behandelingen. Wij behandelen (jong)volwassenen vanaf 18 jaar tot ongeveer 70 jaar met verschillende psychische en psychiatrische ziektebeelden, als ook sociale en culturele achtergronden. Voor een goed begrip van deze problemen is vaak kennis van de achtergrond van de patiënt nodig. Binnen Zenmo is er aandacht voor het systeem van de patiënt waaronder aandacht voor migratie, het leven tussen twee culturen, eenzaamheid, heimwee en onverwerkt verdriet.

In de behandeling houden wij niet alleen rekening met de culturele achtergrond maar ook met de geloofsovertuiging en de persoonlijke levenssituatie van onze patiënten. Ook onze hulpverleners hebben verschillende culturele achtergronden. Indien gewenst en mogelijk helpen wij de patiënt in de taal waar de voorkeur naar uitgaat. De behandelingen kunnen o.a. aangeboden worden in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Arabisch en Marokkaans (Darija). Hierdoor kan een goede vertrouwensband worden opgebouwd en het beste resultaat voor de patiënt worden bereikt. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer een behandeling in eigen taal gehouden wordt, het een positief effect op de kwaliteit van de behandeling heeft. Daarnaast wordt er binnen Zenmo zo veel mogelijk evidence-based gewerkt, dit houdt in dat er methoden gebruikt worden die gebaseerd zijn op kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.

Zenmo voldoet aan de Governance code en is onder meer HKZ zorg & welzijn gecertificeerd en in het bezit van een ‘WTZI’-erkenning van VWS

Openingstijden

maandag - vrijdag 09:00 - 17:00

nl Nederlands
X