Onze werkwijze

Een behandeling bij Zenmo GGZ bestaat uit verschillende fases. De eerste fase is de aanmelding. In deze fase wordt uw aanmelding inhoudelijk besproken en beoordeeld door het aanmeldteam, hierna krijgt u te horen of uw aanmelding wel of niet aansluit bij onze expertise. Mocht uw aanmelding niet passend zijn, dan zal er contact met u en/of uw verwijzer opgenomen worden om u te informeren en eventueel te adviseren over de vervolgstappen. Indien uw aanmelding wel bij ons aansluit, zal een eerste afspraak gemaakt worden voor de intake.

Het intakegesprek is het eerste (kennismakings)gesprek dat u met uw behandelaar heeft. In dit gesprek wordt aandacht besteedt aan de problemen en klachten die u ervaart, en zullen we uw hulpvraag proberen te verhelderen. Vervolgens vindt er een tweede gesprek plaats: het adviesgesprek. In dit gesprek wordt het behandelplan met u besproken, deze bevat o.a. de opgestelde diagnose, de behandelvorm en behandelfrequentie. Na het adviesgesprek zal de behandeling starten. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten, kan een behandeling uit 12 sessies bestaan. U zal aan het begin van de behandeling hierover geïnformeerd worden. Wij streven er naar uw sessies (kort) achter elkaar te plannen zodat er in ieder geval wekelijks een gesprek plaats kan vinden. Tijdens de behandeling wordt er aan de doelen gewerkt zoals deze in het behandelplan staan. Regelmatig zullen er evaluatiemomenten zijn om de voortgang van de behandeling te bespreken en samen met u te kijken naar hoe u in het proces staat. Sluit de behandeling nog aan of dient deze aangepast te worden? Hoe kijkt u terug op de vorige/eerste sessies? Bent u tevreden over de voortgang? Aan het eind van uw behandeling vindt de afsluiting plaats.

Onze behandelmethoden

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Traumabehandeling
  • EMDR
  • Mindfulness

nl Nederlands
X