Zenmo is een zorginstelling die inspeelt op de behoefte van de cliënt. Binnen Zenmo staat de cliënt centraal ongeacht achtergrond, cultuur of religie. Samen met onze zorgprofessionals bepaalt de cliënt welke zorg er nodig is en hoe we daar met alle betrokkenen invulling aan kunnen geven. Onze diensten bestaan uit: Wijkverpleging, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dagbesteding. 

Visie

ZenMO levert zorg omwille van het handhaven van uw autonomie. Op deze wijze stimuleert ZenMO dat u zo lang mogelijk veilig thuis kan blijven wonen. ZenMO bepaalt in samenspraak met u en uw netwerk (mantelzorg) uw zorg. Wist u dat:

  • Wij altijd zorg leveren vanuit een kleine groep medewerkers waarin u centraal staat?
  • U een vast contactpersoon heeft die met u de kwaliteit van zorg bewaakt
  • Wij ook in uw belang graag samenwerken in het kader van het sociaal wijkteam, waar ook andere zorgdisciplines deel van uitmaken

Samen zorgen voor uw welzijn

Wordt u beperkt in uw welbevinden? Tijdelijk of langdurig? Nu of in de toekomst? Wij staan voor u klaar en horen graag uw verhaal. ZenMO biedt zorg en ondersteuning in de vorm van; persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke zorg en individuele begeleiding; altijd gericht op handhaving van autonomie en op versterking van kwaliteit van leven. ZenMo helpt u graag bij het vinden van de passende zorg voor u en bijbehorende voorwaarden.

nl Nederlands
X