Mantelzorgers: Onmisbare Steun voor Naasten

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde bij de zorg voor hun naasten. Hun jarenlange toewijding en betrokkenheid hebben een onmisbare plaats in het zorgsysteem. Ze bieden verschillende vormen van hulp en ondersteuning, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, begeleiding bij medische afspraken, vervoer, en niet te vergeten emotionele steun.

Zenmo en Mantelzorgers

Bij Zenmo waarderen we de cruciale rol van mantelzorgers enorm. Ons uitgangspunt is om de zorg samen in kaart te brengen, open te communiceren, taken te verdelen en regelmatig te evalueren. We houden ook nauwlettend in de gaten of mantelzorgers niet overbelast raken.

Als er extra uitdagingen zijn voor de mantelzorger, gaan we altijd het gesprek aan. Als we er zelf niet uitkomen of niet verder kunnen helpen, zijn we bereid om met u mee te denken en u de juiste richting op te sturen.

Definitie Mantelzorgers

U bent mantelzorger als u zorg biedt aan iemand die u al goed kende voordat hij/zij zorg nodig had, zoals familie, vrienden of buren.

– Gedurende langere tijd ongeveer 8 uur (of meer) per week zorgt.

– Zorgt zonder hiervoor betaald te krijgen (vergoeding vanuit PGB of mantelzorgwaardering is geen betaling).

– Professionele zorg regelt en de contactpersoon bent voor verpleging/begeleiding.

Betrokkenheid van Mantelzorgers bij Zenmo

Zenmo hecht veel waarde aan de betrokkenheid van mantelzorgers en biedt volledige inzage in de digitale gezondheidsomgeving van de cliënt via Carenzorgt.

Caren helpt mantelzorgers bij het organiseren van zorg, het delen van informatie en het plannen van taken rondom de zorgsituatie. Mantelzorgers kunnen alle rapportages lezen en zelf opmerkingen toevoegen. Ook is de cliëntendossieragenda beschikbaar, zodat ze hun dagelijkse activiteiten hierop kunnen afstemmen.

Nuttige Sites voor Mantelzorgers

Mantelzorg is waardevol maar kan soms zwaar zijn, met mogelijke gevolgen voor werk, gezinsleven en vrije tijd. Het is belangrijk dat mantelzorgers niet vergeten goed voor zichzelf te zorgen om overbelasting te voorkomen. Dit geldt vooral voor mantelzorgers die langdurig intensieve zorg verlenen aan hun naasten.

U staat er als mantelzorger niet alleen voor. Uw rol in de gezondheidszorg voor uw naasten wordt zeer gewaardeerd door de samenleving. Nederland telt zo’n 2,7 miljoen mantelzorgers.

Om u te ondersteunen, zijn er verschillende websites beschikbaar waar u advies, informatie en ondersteuning kunt vinden.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/mantelzorg-gewoon/

www.markant.org

www.buurtteamamsterdam.nl/waarmee-kunnen-we-helpen/zorg/

nl Nederlands
X