Wijkverpleging

De wijkverpleging van Zenmo kan u thuis ondersteuning bieden op het gebied van persoonlijke verzorging, toedienen van medicatie of verpleegkundige verzorging zoals wondzorg. Voorop blijft uw zelfredzaamheid staan. Als gevolg van bijvoorbeeld een operatie, kan uw zelfredzaamheid tijdelijk beperkt zijn.
Wij kunnen dan de zorg leveren die u nodig heeft voor volledig herstel (en daarmee uw volledige zelfredzaamheid).
De afspraken hierover zullen samen met u en, wanneer gewenst en mogelijk, met mantelzorger(s), huisarts en eventueel specialist worden gemaakt.

Wist u dat:

  • Wij altijd zorg leveren vanuit een kleine groep medewerkers waarbij u centraal staat?
  • U een vast contactpersoon heeft die samen met u de kwaliteit van zorg bewaakt?
  • Wij ook in uw belang graag samenwerken met andere zorgdisciplines in het kader van het sociaal wijkteam, waar wij ook deel van uitmaken?
  • Wij naast in het Nederlands ook in het Marokkaans met u kunnen spreken?

Heeft u wijkverpleging nodig?

Voor het aanvragen van wijkverpleging kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
Onze indicatiesteller maakt een persoonlijke afspraak met u waarin uw zorgvraag wordt geïndiceerd.
Nadat de indicatie is vastgesteld zal de zorg van start gaan.
Het kan ook voorkomen dat uw huisarts, uw specialist uit het ziekenhuis of andere professional wijkverpleging voor u aanvraagt. Dan kunnen wij op basis daarvan verzorging of verpleging bieden.

Kosten

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt geen eigen risico.

WLZ

Het kan voorkomen dat u op een wachtlijst staat voor een verzorgings- of verpleegtehuis en zorg nodig heeft. U kunt dan thuis zorg krijgen in uw overbruggingsperiode.
De wijkverpleging levert dan zorg vanuit uw WLZ-indicatie die is gesteld door het CIZ.
Vanuit de WLZ betaalt u wel een eigen bijdrage voor de wijkverpleging. 

Contact

Voor het aanvragen van wijkverpleging kunt u rechtstreeks contact opnemen met Zenmo.
Tel: 020-2184631

nl Nederlands
X