Mijn naam is Gelske Martens en ik ben lid van de raad van toezicht. Zenmo spreekt mij aan omdat de combinatie zorg en dagbesteding/sociale omgeving de pijlers zijn. Het uitgangspunt dat clienten zorg krijgen die past bij hun eigen sociale omgeving en dat juist die aansluiting als behulpzaam gezien wordt voor een zo prettig mogelijk leven, ondanks de belemmeringen, concretiseert voor mij het begrip individuele zorg op maat. En ik hecht waarde aan zorg en aandacht die bij mij en mijn omgeving past. Mijn professionele achtergrond lag  (inmiddels met pensioen) bij de Hogeschool van Amsterdam/bestuurskunde, bij het Kennisnetwerk Amsterdam en Common Purpose:/kennisdelen, diversiteit en leiderschap en bij Impuls en Alcides/sociale activering en jongerenwerk.

nl Nederlands
X